این حادثه که در جاده حسین رضا و با برخورد خودروی پژو به تیر برق به وقوع پیوست متاسفانه ۵ مصدوم داشت که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ عملیات نجات و ایمن سازی محل حادثه را انجام دادند