تامین ایمنی و حضور همکاران در راهپیمایی ۱۵ خرداد

تامین ایمنی و حضور همکاران در راهپیمایی ۱۵ خرداد

تامین ایمنی و حضور مدیر عامل محترم و همکاران عزیز در مراسم راهپیمایی روز 15 خرداد   ...

ادامه مطلب ...