حریق منزل مسکونی

حریق منزل مسکونی

پس از تماس با سامانه 125 سازمان و اطلاع حریق منزل مسکونی واقع در منطقه کارخانه قند ، تیم های عملیاتی ایستگاه مرکزی به محل حریق اعزام و نسبت به اطفاء حریق و ایمن سازی اقدام نمودند. ...

ادامه مطلب ...