بازدید شهردار محترم از سازمان آتش نشانی

بازدید شهردار محترم از سازمان آتش نشانی

بازدید جناب آقای مهندس مومنی شهردار محترم از سازمان و تبادل نظر مهندس نفری مدیر عامل محترم سازمان با ایشان در خصوص مسائل سازمان آتش نشانی   ...

ادامه مطلب ...