حریق واگن قطار حومه اي ورامين – تهران پس از تماس با سامانه ١٢٥ سازمان آتش نشاني مبني بر حریق در يکي از واگن هاي قطار و پس از پيگيري فوري مرکز پیام سازمان مشخص شد حریق در محدوده پوئينك براي قطار رخ داده و ایستگاه هاي عملياتي سازمان آتش نشاني قرچك به محل اعزام شده اند که با اعلام نیاز آتش نشاني قرچك به سازمان آتش نشانی ورامین تيم عملياتي ايستگاه ۲ ورامين نيز به محل حادثه اعزام شدند . حریق پس از حضور تيم هاي عملياتي فورا اطفاء شده و مسافران نیز از واگن هاي خارج شده و خوشبختانه هيچ يك از مسافران بر اثر این حادثه مصدوم نشده اند.