مراسم صبحگاه مشترک روز آتش نشانی و ایمنی

مراسم صبحگاه مشترک روز آتش نشانی و ایمنی

مراسم صبحگاه مشترک پرسنل سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین به مناسبت ٧ مهر روز آتش نشانی و ایمنی در ايستگاه مركزی با حضور مدیر عامل محترم ، معاونت عملیات ، معاونت پشتیبانی ، فرماندهان و مسئولین سازمان برگزار شد....

ادامه مطلب ...