تقدير و تشكر مدير عامل محترم سازمان جناب آقاي مهندس پارسا از پرسنل عزيز و اهدای شاخه گل به همکاران به پاس قدردانی از زحمات شبانه روزی آنها در مراسم صبحگاه مشترک ٧ مهر