اعطاي لوح تقدير توسط رياست بسيج ادارات شهرستان ورامين به مدير عامل محترم سازمان آتش نشانی جناب آقای مهندس محسن پارسا و تجليل از ايشان به جهت خدمات صادقانه و فداكارانه مجموعه سازمان به شهروندان عزيز