گرفتن و تحويل يك بهله عقاب به سازمان محيط زيست

گرفتن و تحويل يك بهله عقاب به سازمان محيط زيست

   صبح روز شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲  پس از تماس با سامانه ١٢٥ سازمان آتش نشاني مبني بر وجود يك بهله عقاب در منزل مسكوني واقع در پشت مسجد جامع خيابان اتحاد ، تيم امداد و نجات ايستگاه مركزي به محل اعزام شده و نسبت به گرفتن پرنده و...

ادامه مطلب ...