بازديد شهردار محترم جناب آقاي مهندس دهقان از سازمان و تبريك سال نو به همكاران

بازديد شهردار محترم جناب آقاي مهندس دهقان از سازمان و تبريك سال نو به همكاران

شهردار محترم شهر ورامين جناب آقاي مهندس دهقان در بازديد از سازمان آتش نشاني ضمن تبريك سال نو به همكاران و آرزوي سلامتي براي ايشان و خانواده محترم از زحمات و فداكاري تمامي همكاران در سال ٩٩ تقدير نمودند و آرزوي سالي همراه...

ادامه مطلب ...