پس از تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان و اطلاع حادثه تصادف خوروی پژو و وانت و افتادن خودرو داخل کانال آب واقع در جاده قوئینک ( جاده کانال ) تیم های عملیاتی ایستگاه مرکزی و شماره دو به فوریت به محل حادثه و عملیات نجات را انجام دادند. متاسفانه این حادثه ۹ مصدوم داشته که به مراکز درمانی اعزام شدند. در پایان ایمن سازی محل حادثه توسط همکاران صورت پذیرفت.