جشن عید غدیر با حضور مدیر عامل محترم،مسئول حراست و امام جماعت سازمان و همکاران در ایستگاه مرکزی برگزار شد. در این مراسم از همکاران سادات تجلیل و لوح یادبود به ایشان اهداء گردید.