پس از تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان و اطلاع حادثه تصادف خودرو پژو ۴۰۵ و برخورد با گاردریل واقع در کمربندی پیشوا-ورامین ، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ به محل حادثه اعزام و نسبت به ایمن سازی  و تحویل مصدوم این حادثه به اورژانس اقدام نمودند.