مراسم افطاری همکاران با حضور مسئولین شهرستان

مراسم افطاری همکاران با حضور مسئولین شهرستان

مراسم افطاری همکاران عزیز که با مدیریت مهندس نفری مدیر عامل محترم سازمان و با حضور نماینده محترم شهرستان ، شهردار محترم و اعضای شورای شهر ، معاونین و مدیران سازمانها و مسئولین برگزار گردید. با آرزوی قبولی از کلیه همکاران...

ادامه مطلب ...