” نكات ايمنی چهارشنبه آخر سال “

– از تمامی شهروندان عزيز خواهشمند است با ماندن در منازل و در كنار كانون گرم خانواده به سلامت خود و شهروندان كمک نمايند.

– برپايی آتش و پريدن از روی آتش به بهانه چهارشنبه سوری به شدت خطرناک بوده و يكی از عوامل اصلی حوادث در اين شب میباشد. لذا خواهشمند است والدين عزيز در اين شب در كنار جوانان و كودكان خود بوده و خاموش كننده های دستی و دارای شارژ حتما در محل آماده داشته باشند.

– خواهشمند است در صورت مشاهده مواد انفجاری و آتش زا و خطرناک در محل زندگی خود ، موارد را به عوامل محترم انتظامی انتقال داده تا از بروز هرگونه حوادث احتمالی  و جبران ناپذير جلوگيری گردد.

– درب و پنجره منازل را در اين شب بسته نگهداريد.

– از نگهداری ضايعات و مواد قابل اشتعال در محل زندگي و يا جلوی منازل خودداری نماييد.

-حتي المقدور وسايل نقليه را در پاركينگ منازل گذاشته و از پارک كردن در خيابان خودداری نماييد.

– از تمامی فروشگاه های رنگ و مواد شيميایی تقاضا می نمايیم از فروش مواد خطرناک به نوجوانان و كودكان خوداری نمايند.

در نهايت به اطلاع شهروندان عزيز می رسانیم همكاران سازمان آتش نشانی ورامين در اين شب ها آماده خدمات رسانی به شما عزيزان می باشند و خواهشمند است با توجه به ترافيک موجود در روزهاي پاياني سال در صورت مشاهده خودروهای امدادی نهايت همكاری را با نيروهای عملياتی به جهت جلوگيری هر چه سريعتر از حوادث احتمالی را داشته باشيد.
و در پايان با تبريک اعياد شعبانيه و آرزوی سلامتی برای تمام هموطنان عزيز انشاالله به استقبال سال نو می رويم.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری ورامين