در اين مراسم رياست محترم شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي شهرستان ورامين از مدير عامل  محترم سازمان جناب آقاي مهندس محسن پارسا تقدير و تشكر نموده و از خداوند منان براي ايشان و مجموعه سازمان آتش نشاني ورامين آرزوی توفيق روز افزون نمودند.