این مراسم با حضور شهردار محترم و فرماندار محترم ، امام جمعه محترم ورامین و خیرآباد ، اعضای محترم شورای شهر ، فرمانده محترم نیروی انتظامی و مدیران ادارات و دیگر مدیران و مسئولین شهرداری ورامین و با حضور کلیه همکاران عزیز آتش نشان در ایستگاه مرکزی برگزار شد