مانور افت فشار گاز در شهرستان با حضور مدیر عامل محترم سازمان و تیم های عملیاتی سازمان ، هلال احمر ، اورژانس ، اداره گاز و دیگر ادارات و عوامل انتظامی شهرستان برگزار گردید