نصب بنرهاي هشدارهاي ايمني فصل سرما در سطح شهر و توزيع تراكت هاي هشدار ايمني به شهروندان عزيز توسط سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري ورامين.
مهندس مسعود نفري مدير عامل سازمان آتش نشاني ضمن اعلام اين خبر ، از شهروندان عزيز درخواست نمود تا با رعايت دقيق نكات ايمني و بازديد از شيلنگ هاي گاز ، دودكش ها، وسايل گرمايشي و ديگر مباحث مشابه از وقوع حوادث ناگوار در فصل سرما به ويژه حوادث گاز گرفتگي ، براي خانواده ها پيشگيري نمايند. ضمنا در صورت هرگونه مشكل كارشناسان سازمان آتش نشاني آماده راهنمايي شهروندان عزيز ميباشند.

اميدواريم با رعايت نكات ايمني ، فصل سرد سال براي شهروندان ورامين و كليه هموطنان بي خطر باشد.