پس از تماس با سامانه ١٢٥سازمان آتش نشاني و اطلاع حريق كارگاه آسياب پلاستيك واقع در شهرك مدرس به سمت باغخواص ، تيم هاي عملياتي ايستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام و نسبت به اطفاء حريق و ايمن سازي محل اقدام نمودند.

با آرزوي سلامتي و موفقيت براي كليه همكاران عزيز