پس از تماس با سامانه ١٢٥سازمان آتش نشاني و اطلاع حادثه تصادف واقع در محور چرمشهر-ورامين ، تيم هاي عملياتي و نجات ايستگاه مركزي به فوريت به محل حادثه اعزام و عمليات نجات و رها سازي و ايمن سازي محل را انجام دادند. متاسفانه اين حادثه ٣مصدوم داشت كه توسط عوامل اورژانس به بيمارستان انتقال داده شدند.