پس از تماس با سامانه ١٢٥سازمان و اطلاع حادثه انفجار منزل مسكوني واقع در امرآباد، تيم هاي عملياتي ايستگاه مركزي به محل حادثه اعزام و ايمن سازي محل را انجام دادند. متاسفانه اين حادثه دو مصدوم داشت كه به عوامل اورژانس تحويل داده شد.