مراسم تجليل از بازنشستگان سازمان به مناسبت ٧ مهر روز آتش نشان با حضور شهردار محترم، رياست محترم شوراي شهر و مسئولين برگزار گرديد. در اين مراسم از زحمات بازنشستگان عزيز تجليل به عمل آمد و لوح تقدير و هدايايي به اين عزيزان تقديم گرديد.