اطفاء حریق کارگاه تولید کفپوش واقع در بهرام مصیری

اطفاء حریق کارگاه تولید کفپوش واقع در بهرام مصیری

اطفاء حریق کارگاه تولید کفپوش واقع در بهرام مصیری توسط ایستگاه دو سازمان آتش نشانی ورامین ...

ادامه مطلب ...