اطفاء حریق منزل مسکونی در خیرآباد

اطفاء حریق منزل مسکونی در خیرآباد

اطفاء حریق منزل مسکونی در خیرآباد توسط ایستگاه شماره دو سازمان آتش نشانی ورامین ...

ادامه مطلب ...