صبح روز شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲  پس از تماس با سامانه ١٢٥ سازمان آتش نشاني مبني بر وجود يك بهله عقاب در منزل مسكوني واقع در پشت مسجد جامع خيابان اتحاد ، تيم امداد و نجات ايستگاه مركزي به محل اعزام شده و نسبت به گرفتن پرنده و تحويل آن به اداره محيط زيست شهرستان اقدام نمودند.

با آرزوي سلامتي و موفقيت براي كليه همكاران عزيز