پس از اطلاع رساني توسط سامانه ١٢٥ سازمان آتش نشاني ورامين مبني بر سقوط فرد داخل مخزن نفت سياه تيم هاي عملياتي و نجات سازمان در سريع ترين زمان ممكن به محل حادثه اعزام و نسبت به رها سازي فرد محبوس شده در مخزن نفت سياه پس از ٢ روز اقدام نمودند.

فرد نجات يافته تحويل عوامل اورژانس و نيروي انتظامي حاضر در محل حادثه گرديد.