مراسم تجديد ميثاق با شهدای آتش نشان به مناسبت ٧ مهر روز آتش نشان با حضور مدير عامل سازمان ، سایرمسئولان و پرسنل سازمان