آدرس : ورامین ، بلوار باهنر ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین

تلفن های تماس :

واحد اداری : 02136254444

مرکز پیام : 02136244444

واحد عملیات : 125