آدرس : ورامین ، بلوار باهنر ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین

تلفن های تماس :

واحد اداری : ۰۲۱۳۶۲۵۴۴۴۴

مرکز پیام : ۰۲۱۳۶۲۴۴۴۴۴

واحد عملیات : ۱۲۵